ارائه ای درباره‌ی نرمال سازی بانک اطلاعاتی(Data Base Normalization)

امروزه با فراگیر شدن اینترنت نیاز به ذخیره اطلاعات افراد در سیستم های اطلاعاتی بسیار مورد توجه است. در این زمینه چالش های زیادی برای نحوه ذخیره و بازیابی اطلاعات وجود دارد یکی از راه های افزایش خوانایی و سرعت پایگاه داده ها نرمال سازی آنها است. در زیر ارائه ای مختصر و بسیار مفید درمورد نرمال سازی پایگاه داده ها فراهم شده که مطالعه و بررسی آن خالی از لطف نیست.


دانلود فایل/ 0 نظر / 42 بازدید